JETORO滋賀様

ジェトロジャパンストリート登録企業様の海外展開に向けての映像作成、写真撮影を行いました。

丸中醤油株式会社様

株式会社大長様

株式会社銀工房様

株式会社マルヨシ近江茶様

大橋珍味堂株式会社様

木村水産株式会社様

撮影:辻田新也
ディレクション:MediArt